Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/02/2023, xét đề nghị của Chánh Thanh Tra Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Xây dựng đô thị Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

Mời quan tâm thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

Tài liệu Diễn đàn "Kết nối – Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số"

- Thời gian: Vào lúc 13h45 ngày 23/12/2022 (Thứ sáu). - Địa điểm: Hội trường Tam Thanh, Khách sạn Mường Thanh, số 351A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2022

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam là 8.230.300 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 7.788,703 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 441.597 triệu đồng.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 năm 2022 là 105 doanh nghiệp (tăng 6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 3522,865 tỷ đồng (tăng 95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 11 năm 2022, có 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021; 67 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 91,43% so với cùng kỳ năm 2021 và 08 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 61,9% so với cùng kỳ năm 2021.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NG N VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2022

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam là 8.244.555 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 7.831.310 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 413,245 triệu đồng.
Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo hình thức PPP

12/10/2017 | 12:00 AM
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

19/03/2023 | 02:10 PM
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (tăng 65,33% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 957,6 tỷ đồng (tăng 38,8 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/04/2023

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/04/2023

19/05/2023 | 03:18 PM
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, tăng 905.000 triệu đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.757.093 triệu đồng.
Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

09/02/2023 | 09:45 AM
Ngày 07/02/2023, xét đề nghị của Chánh Thanh Tra Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

20/02/2023 | 09:10 AM
Ngày 17/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang, giai đoạn 2022 - 2025

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang, giai đoạn 2022 - 2025

22/08/2022 | 08:10 AM
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3651/QĐUBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 9295/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 06 huyện miền núi thông qua công tác kết nghĩa.
Rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước

Rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước

24/09/2021 | 12:00 AM
Ngày 21/9/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6718/VPCP-QHQT gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước.
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng"

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng"

30/05/2023 | 10:34 AM
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng"; quán triệt nội dung cơ bản của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Họ tên: Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0235 3504567 (0913424027)

Email: thuqn@quangnam.gov.vn

  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022 tỉnh Quảng Nam