Tiếp tục hướng dẫn triển khai thi hành Luật đầu tư

Tiếp tục hướng dẫn triển khai thi hành Luật đầu tư

05/08/2015 | 12:00 AM
Tiếp theo công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN và công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015, ngày 24/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5122 /BKHĐT-PC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực, Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2021

02/06/2021 | 12:00 AM
Mặc dù có sự sụt giảm về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 vẫn có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2021 là 67 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 505,9 tỷ đồng, lũy kế tính từ đầu năm là 178 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 933,01 tỷ đồng, giảm 48,86% về số doanh nghiệp và tăng 61,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, giảm 39,64% về số doanh nghiệp và tăng 15,58% về vốn đăng ký so với tháng 01/2021. Trong tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh và 14 địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân quan trọng của sự sụt giảm là do tháng 02 năm 2021 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 28/02/2022

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 28/02/2022

21/03/2022 | 12:00 AM
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 là 5.861,264 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 1.404,126 triệu đồng (trung ương chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia); ngân sách tỉnh 4.457,138 triệu đồng.

Họ tên: Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0235 3504567 (0913424027)

Email: thuqn@quangnam.gov.vn

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 tỉnh Quảng Nam