Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam
Tiêu đề Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam
Mô tả ngắn Ngày 12/01/2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTXTDT về công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn