Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn