TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Thử
Ông Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc

2 Trần Văn Ẩn
Ông Trần Văn Ẩn

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Tấn Văn
Ông Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Nguyễn Hưng
Ông Nguyễn Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

5 Đoàn Ngọc Quang
Ông Đoàn Ngọc Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

6 Huỳnh Thị Mỹ Nhân
Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Chức vụ: Chánh Văn phòng

7 Phan Quốc Tuấn
Ông Phan Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

8 Lê Thị Trúc
Bà Lê Thị Trúc

Chức vụ: Kế toán

9 Nguyễn Thị Hạ My
Bà Nguyễn Thị Hạ My

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Trung Tin
Ông Nguyễn Trung Tin

Chức vụ: Chuyên viên

11 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Văn thư

12 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

13 Võ Thị Chung
Bà Võ Thị Chung

Chức vụ: Nhân viên

14 Bùi Đức Cường
Ông Bùi Đức Cường

Chức vụ: Nhân viên

15 Lê Đức Thu
Ông Lê Đức Thu

Chức vụ: Nhân viên

16 Nguyễn Quang Thi
Ông Nguyễn Quang Thi

Chức vụ: Nhân viên

17 Trần Hồng
Ông Trần Hồng

Chức vụ: Bảo vệ

18 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chánh Thanh tra

19 Võ Mậu Em
Ông Võ Mậu Em

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

20 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Thanh tra viên

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn