TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Thử
Ông Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Tấn Văn
Ông Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Hưng
Ông Nguyễn Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

4 Đoàn Ngọc Quang
Ông Đoàn Ngọc Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

5 Huỳnh Thị Mỹ Nhân
Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Chức vụ: Chánh Văn phòng

6 Trần Văn Cường
Ông Trần Văn Cường

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Lê Thị Trúc
Bà Lê Thị Trúc

Chức vụ: Kế toán

8 Nguyễn Thị Hạ My
Bà Nguyễn Thị Hạ My

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Trung Tin
Ông Nguyễn Trung Tin

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Văn thư

11 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

12 Võ Thị Chung
Bà Võ Thị Chung

Chức vụ: Nhân viên

13 Bùi Đức Cường
Ông Bùi Đức Cường

Chức vụ: Nhân viên

14 Lê Đức Thu
Ông Lê Đức Thu

Chức vụ: Nhân viên

15 Nguyễn Quang Thi
Ông Nguyễn Quang Thi

Chức vụ: Nhân viên

16 Trần Hồng
Ông Trần Hồng

Chức vụ: Bảo vệ

17 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chánh Thanh tra

18 Võ Mậu Em
Ông Võ Mậu Em

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

19 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Thanh tra viên

20 Phạm Thị Kim Minh
Bà Phạm Thị Kim Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn