TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Nguyễn Văn Đàn
Ông Nguyễn Văn Đàn

Chức vụ: Chuyên viên

42 Phan Trọng Quang
Ông Phan Trọng Quang

Chức vụ: Trưởng phòng

43 Võ Thị Thư Lâm
Bà Võ Thị Thư Lâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

44 Nguyễn Thị Hòa Bình
Bà Nguyễn Thị Hòa Bình

Chức vụ: Chuyên viên

45 Hoàng Thị Thu Thủy
Bà Hoàng Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

46 Bùi Trịnh Minh Đức
Ông Bùi Trịnh Minh Đức

Chức vụ: Chuyên viên

47 Trần Ngọc Hoàng
Ông Trần Ngọc Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

48 Đặng Công Chiến
Ông Đặng Công Chiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

49 Phan Hoài Nam
Ông Phan Hoài Nam

Chức vụ: Chuyên viên

50 Hoàng Quang Trung
Ông Hoàng Quang Trung

Chức vụ: Chuyên viên

51 Nguyễn Thị Như Ngọc
Bà Nguyễn Thị Như Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

52 Nguyễn Huy Bình
Ông Nguyễn Huy Bình

Chức vụ: Chuyên viên

53 Huỳnh Văn Mười
Ông Huỳnh Văn Mười

Chức vụ: Trưởng phòng

54 Phan Xuân Thảo Nguyên
Bà Phan Xuân Thảo Nguyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

55 Nguyễn Thị Diệu Nhân
Bà Nguyễn Thị Diệu Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

56 Bùi Minh Kha
Ông Bùi Minh Kha

Chức vụ: Chuyên viên

57 Lê Hà Anh Tuyết
Bà Lê Hà Anh Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên

58 Lê Tấn Đạt
Ông Lê Tấn Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

59 Nguyễn Thị Minh Trang
Ông Nguyễn Thị Minh Trang

Chức vụ: Chuyên viên

60 Trương Thị Yến Ngọc
Bà Trương Thị Yến Ngọc

Chức vụ: Giám đốc

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn