Giao lưu bóng đá Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2013)

01/06/2022

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

01/06/2022

Họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28.6

01/06/2022

Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" - Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28-6

01/06/2022

Hội thao Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2014

01/06/2022

Hội thao Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Duyên hải miền Trung lần thứ II năm 2015

01/06/2022

Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật và liên hoan nghệ thuật CBCCVC lần thứ VII

01/06/2022

Hội thảo khởi động kế hoạch Tăng trưởng xanh cấp tỉnh

01/06/2022

Sinh hoạt kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

01/06/2022

Đại hội Đảng lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020

01/06/2022

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn