Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2021

Mặc dù có sự sụt giảm về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 vẫn có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2021 là 67 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 505,9 tỷ đồng, lũy kế tính từ đầu năm là 178 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 933,01 tỷ đồng, giảm 48,86% về số doanh nghiệp và tăng 61,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, giảm 39,64% về số doanh nghiệp và tăng 15,58% về vốn đăng ký so với tháng 01/2021. Trong tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh và 14 địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân quan trọng của sự sụt giảm là do tháng 02 năm 2021 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

Số doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động trong tháng 02 là 17 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc, tăng 68,19% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 02 năm 2021, có 53 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 30,56% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có:

- 28 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 35,72% so với cùng kỳ năm 2020;

- 17 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2020; 

- 8 doanh nghiệp giải thể, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp  bị xử lý Cảnh báo/ Vi phạm/ Thu hồi trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia là 272 trường hợp trong đó có 01 trường hợp bị thu hồi Giấy CNĐKDN.

Trong tháng, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 275 hồ sơ, trong đó có 118 hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp thuận chiếm tỷ lệ 42,9%.

Danh sách theo file đính kèm sau: Danh sách doanh nghiệp thành lập mới tháng 2.2021.xls
 

Tác giả: Bùi Minh Kha

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn