Các giải pháp ngăn chặn, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

.

Trong điều kiện suy giảm kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2009, trong đó phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế khoảng 13%. Để đạt được mục tiêu trên, thực hiện tốt các giải pháp về ngăn chặn, duy trì tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ, bao gồm 45 chương trình (có biểu chương trình kèm theo), phân công cho từng Sở, ngành cụ thể thực hiện 04 nhóm giải pháp chủ yếu đó là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, về tài chính tiền tệ và đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình thực hiện trên một số mặt như sau:
1. Về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu
UBND tỉnh dự kiến 12 chương trình thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.
Qua hai tháng đã tập trung khôi phục sản xuất, sửa chữa các công trình hư hại do hậu quả thiên tai. Xây dựng chương trình phòng chống hạn, lụt bão bằng nguồn vốn WB và trái phiếu Chính phủ; đảm bảo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2009.
Tập trung phòng chống dịch tai xanh. Tiến hành xây dựng đề án  phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản hàng hóa, an toàn dịch bệnh. Cơ chế hỗ trợ nông dân đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn để đánh bắt ngư trường xa. Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông. Tăng cường quản lý giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, kiểm tra chất lượng nông lâm thủy sản, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phận, tăng khả năng cạnh tranh. Đẩy mạnh quản lý, bảo vệ rừng, chống khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gỗ trái phép. Triển khai thực hiện tốt dự án giống cây trồng nông lâm nghiệp và thủy sản.
Tiếp tục đầu tư các làng nghề (ươm tơ dệt lụa, mộc, đúc đồng, gốm...). Đẩy mạnh khai thác và chế biến khoáng sản như vàng, đá ốp lát, ưu tiên các dự án chế biến sâu khoáng sản. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu. Khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, trong tỉnh; sử dụng nhiều lao động.
Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh việc thực hiện các dự án du lịch trọng điểm, nhất là các khu du lịch ven biển. Giảm thuế 50% thuế VAT cho du lịch lữ hành trọng gói, giảm giá dịch vụ các hoạt động du lịch. Công bố chính sách khuyến mãi, xây dựng sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Thực hiện chiến dịch quảng bá chương trình khuyến mãi và tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến. Nhất là phối hợp quảng bá, xúc tiến tour du lịch “Con đường di sẳn miền Trung”; triển khai chương trình du lịch “03 quốc gia – 01 điểm đến”, “ASEAN – 01 điểm đến”.
2. Các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng.
2.1. Thực hiện các chương trình, dự án
UBND tỉnh dự kiến 16 chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng..
Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh phân công, giao mười một nhiệm vụ cho các ngành, địa phương liên quan, đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo bước đột phá trong chiến lược đầu tư phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài.
Trình Thủ tướng xem xét chỉ định thầu 03 dự án quan trọng, cấp bách cần được triển khai sớm. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện,  xúc tiến và tranh thủ hỗ trợ của Bộ ngành Trung ương theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục để giải ngân đến hết tháng 6/2009 theo qui định của Chính phủ. Đồng thời bàn các biện pháp tháo gỡ các dự án vướng mắc như chương trình 661, chương trình nuôi trồng thủy sản (dự án nuôi tôm Vũng Lắm).
Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, tiếp tục rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư danh mục được chính phủ đồng ý theo Quyết định 171/QĐ-TTg; thực hiện điều hòa vốn các dự án, công trình thanh toán theo tiến độ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn trái phiếu còn lại của năm 2008 trong năm 2009. Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nhất là đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án giao thông: Đường Nam Quảng Nam, Trà My - Sông Trường, các đường đến trung tâm xã chưa có đường ô tô. Hoàn thành hồ chứa Nước Zút, dự án hiện đại hóa thủy lợi Phú Ninh, khu neo đậu tàu cá (Hồng Triều, An Hòa) và cảng cá An Hòa, hạ tầng các khu tái định cư di dời khỏi thiên tai. Triển khai khởi công các gói thầu bệnh viện.
Thúc đẩy tiến độ thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên hệ thống sông Thu Bồn, Vu Gia, nhất là các dự án đã triển khai; các đường dây và trạm biến áp 110 KV dùng chung đấu nối các nhà máy thủy điện để kịp truyền tải các các nhà máy chuẩn bị khởi công xây dựng.
Thúc đẩy các dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng Đông Sông Trường Giang; ĐT603 - ĐT607; dự án giao  thông nông thôn 3.
Huy động các nguồn vốn như vay ngân hàng phát triển; 10% tiết kiệm chống lạm phát năm 2008, nguồn vốn chưa sử dụng năm 2008 chuyển sang, vượt thu ngân sách năm 2008 để đầu tư các công trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương.
Xây dựng và ban hành biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn FDI và ODA của tỉnh, nhất là các dự án  ven biển, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn, những dự án giải quyết nhiều việc làm; phấn đấu năm 2009 thực hiện việc giải ngân các nguồn vốn trên cao hơn mức thực hiện năm 2008.
2.2. Về chính sách thuế và hỗ trợ các doanh nghiệp.
Tổ chức hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng; thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào với hàng hóa xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; thực hiện giảm, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong năm 2009 theo qui định.
Thực hiện các biện pháp giảm thuế, căn cứ các văn bản đến thời điểm hiện nay, theo ước tính năm 2009 dự kiến nguồn thu nội địa của tỉnh giảm khoảng 20%. Để đảm bảo cân đối,  ngoài việc kiến nghị Trung ương hỗ trợ, phải tăng cường tiết kiệm chi cũng như tăng cường các khoản thu khác.
Thực hiện gói kích cầu 17.000 tỷ đồng và giảm lãi suất 4% của Chính phủ, tỉnh đã triển khai cho vay gói 500 tỷ đồng cho các doanh nghiệp.
Triển khai bảo lãnh vốn vay đầu tư và lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện vốn đăng ký dưới 20 tỷ đồng và dưới 500 lao động.
Tiếp tục gia hạn tồn ngân đối với một số đơn vị gặp khó khăn về vốn. Đối với một số dự án lớn khó khăn về vốn, xem xét tạm ứng vốn tồn ngân kho bạc nhà nước, tạm ứng kế hoạch vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để xúc tiến đầu tư.
Rà soát danh mục các giấy phép con liên quan đến doanh nghiệp do cấp tỉnh, huyện ban hành không còn phù hợp, đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

3. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã ban hành 17 chương trình về thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng đề án chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề cho đối tượng có xe cơ giới 3 - 4 bánh, xe công nông bị cấm lưu hành. Hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo, thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện đầy đủ các chính sách hiện có đối với người nghèo, người cận nghèo, diện bảo trợ xã hội

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn