Hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Từ ngày 20-22/4/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam”. Đây là một trong các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và GGGI.


Ảnh: Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

Nội dung khóa đào tạo nhằm tăng cường nhận thức về đầu tư cho tăng trưởng xanh (TTX), giới thiệu một số công cụ lồng ghép đầu tư cho TTX vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PTKTXH) và đưa các yếu tố TTX vào quá trình thẩm định các dự án đầu tư, góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về TTX và các kế hoạch hành động TTX tại các địa phương.

Thành phần tham dự khóa đào tạo là các cán bộ trực tiếp tham gia thẩm định các dự án đầu tư công hoặc lập kế hoạch hành động TTX và tổng hợp kế hoạch PTKTXH; Các thành viên của nhóm mục tiêu áp dụng thí điểm các công cụ đã nêu trong Hướng dẫn đầu tư và có trách nhiệm phản hồi về khả năng áp dụng Hướng dẫn đầu tư cho TTX trong thực tế.

Đại biểu tham dự khóa đào tạo lần này đến từ các tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum). Trước đó, khóa đào tạo tương tự đã được tổ chức tại Ninh Bình cho các cán bộ đến từ các tỉnh miền Bắc và dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm nay cho các tỉnh miền Nam.

GGGI có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập để hỗ trợ và thúc đẩy TTX trên phạm vi toàn cầu. GGGI liên kết với các quốc gia để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo hướng vững mạnh, hiệu quả hơn và đặc biệt là sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm cacbon và có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. GGGI hợp tác với các quốc gia trên thế giới, giúp xây dựng năng lực và phát triển các chính sách về TTX, những chính sách có liên quan đến cuộc sống của hàng triệu người dân trên thế giới.

Việt Nam là một trong những nước thành viên sáng lập GGGI. Có mặt ở Việt Nam từ năm 2012, GGGI đã và đang thực hiện nhiều hoạt động, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy TTX trong 3 lĩnh vực: Lập Kế hoạch TTX và huy động vốn đầu tư cho TTX (Bộ KH&ĐT), đô thị TTX (Bộ Xây dựng) và sử dụng nước bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long (Ủy ban sông Mê Kông).

Trong năm 2016, Bộ KH&ĐT và GGGI sẽ phê duyệt Khuôn khổ lập kế hoạch quốc gia (CPF) cho giai đoạn 2016-2020. CPF đưa ra đề cương cho các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và GGGI cũng như các đối tác phát triển khác. Ngoài các lĩnh vực đang hợp tác về đô thị TTX và tài chính cho TTX, trong 5 năm tới GGGI sẽ mở rộng hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các lĩnh vực mới như năng lượng xanh và năng lượng tái tạo./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn