Hội nghị Tổng kết một năm thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Ngày 20/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết một năm thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Đặng Huy Đông, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác quốc tế, công ty tư vấn luật và cộng đồng doanh nghiệp.