Trung tâm Hành chính công: Cụ thể hóa quyết tâm

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, từ chủ trương đến bắt tay vào thực hiện được diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn đã cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhằm góp phần xây dựng một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) tổ chức vào cuối tháng 3.2016, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp ý kiến về việc thành lập một trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Trên tinh thần xây dựng, có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề trên. Chưa đầy một tháng sau đó, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đề ra nhiệm vụ, giải pháp là xúc tiến thành lập trung tâm hành chính công hoặc trung tâm dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai thực hiện nghị quyết trên, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2017; trong đó đề ra nhiệm vụ đưa vào vận hành chính thức trung tâm hành chính công tỉnh và các trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn.

          Có thể thấy, chủ trương thành lập các trung tâm hành chính công là một bước cụ thể hóa nhằm tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông hiện đại”. Không chỉ vậy, đây còn là tiền đề để cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến ngày 14.9.2016, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, dự kiến vận hành chính thức vào ngày 3.1.2017. Khi trung tâm vận hành, thủ tục hành chính được giải quyết trên các nguyên tắc: “công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ”. Qua đó từng bước nâng dần tỷ lệ các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trong ngày, trong một buổi hoặc giải quyết ngay. Thực hiện nghiêm túc việc hẹn và trả kết quả một lần, đúng cam kết, không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần.

          Trong cuộc gặp mặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến công tác tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, lãnh đạo tỉnh mà người đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo sát sao để xây dựng trung tâm càng nhanh càng tốt. Chính vì vậy trong thời gian ngắn, lãnh đạo tỉnh đã quyết định rất nhiều vấn đề về trụ sở làm việc, trưng tập cán bộ, thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh để tập trung chỉ đạo. Liên tục từ đó đến nay với một áp lực khủng khiếp để sớm đưa trung tâm đi vào vận hành, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn