Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền trung năm 2019

Ngày 11/5, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 11 Sở KH&ĐT của Khối thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua, Hội thao và Hội diễn văn nghệ năm 2019 của Khối thi đua.

Đây là năm đầu tiên triển khai hoạt động của Khối thi đua sau khi tổ chức lại các khối (hợp nhất khối Tây Nguyên và khối Duyên hải miền Trung) do Sở KH&ĐT Bình Định là Trưởng khối và Sở KH&ĐT Lâm Đồng là Khối phó.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ còn có đại diện Vụ Kinh tế, địa phương và Lãnh thổ và đại diện chuyên viện Vụ TĐKT&TT theo dõi công tác thi đua – khen thưởng của Khối.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung có 11 tỉnh gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng được thành lập từ tháng 3/2018 trên cơ sở sáp nhập Cụm thi đua Tây Nguyên và Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung. Diện tích tự nhiên của 10 tỉnh trong Cụm là 87.183,5km2 (chiếm 26,3% diện tích toàn quốc).11 đơn vị thuộc Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Trong năm 2018, các phong trào thi đ đã được các tỉnh tổ chức phát động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát tình tình thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” hay phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Từ đó, kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững và phát triển. Mức tăng trưởng kinh tế của 10 tỉnh được duy trì ở mức khá với cơ cấu hợp lý. Tổng sản phẩm của từng tỉnh trong Cụm thi đua đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Kon Tum đạt 8,1%; Quảng Ngãi 9,6%; Gia Lai 8%; Khánh Hòa 7,02%; Phú Yên 8,21%; Bình Định 7,32%; Quảng Nam 11%; Đăk Nông 9,28%; Lâm Đồng 8,59%; Đăk Lăk 7,82%.

Các chương trình như: Uống nước nhớ nguồn; đảm bảo vệ sinh môi trường; mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; văn hóa thể thao, an toàn giao thông… được quan tâm cũng như chú trọng phát triển sâu, rộng.

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Từ đó, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng.

Tại nhiều tỉnh, người dân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng sống và điều kiện sinh hoạt, từng bước chuyển hóa phong trào từ tự phát thành tự giác, từ chăm lo cho gia đình, cá nhân sang lo cho việc chung của cộng đồng, thôn xóm. Kết quả cho những nỗ lực đó đã được ghi nhận thông qua việc 518 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Cụm được nâng lên, quy trình thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Tỉ lệ khen thưởng lãnh đạo đã giảm, nhằm ưu tiên khen thưởng cho người lao động. Công tác khen thưởng Bà mẹ VNAH, khen thưởng kháng chiến được chỉ đạo rà soát thực hiện đúng quy định.

Năm 2019, Cụm thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND các tỉnh đề ra. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về kinh tế, nâng cao hiệu quả về sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị…

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn