Hơn 2.500 dự án được đầu tư trực tiếp cho chương trình nông thôn mới

.

Sáng ngày 07/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở KH-ĐT về tình hình thực hiện một số nội dung liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở KH-ĐT, từ năm 2010 đến tháng 9.2019, bằng nhiều nguồn vốn huy động, Quảng Nam đã đầu tư hơn 28.130 tỷ đồng cho việc thực hiện chương trình NTM. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm đến 41,5%, vốn tín dụng chiếm 51,1%, vốn huy động từ doanh nghiệp và hợp tác xã chiếm 2%, vốn nhân dân đóng góp chiếm 5,4%.

Với nguồn vốn trên, từ năm 2011 đến nay đã có hơn 2.500 dự án được đầu tư trực tiếp cho chương trình NTM. Theo đó, đã bê tông hóa hơn 830km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, khoảng 800km kênh mương được kiên cố, xây dựng hơn 528km đường dây điện trung và hạ áp, hơn 760 dự án về cơ sở vật chất văn hóa và 62 chợ được đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp...

Trong tổng số 204 xã tham gia xây dựng NTM trên phạm vi toàn tỉnh, đến nay đã có 85 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Theo dự kiến, đến cuối năm 2019, tổng số xã đạt chuẩn NTM của Quảng Nam sẽ tăng lên 101 xã. Được biết, tính đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 1 xã trên toàn tỉnh là 14,27 tiêu chí, tăng 2,77 tiêu chí/xã so với năm 2015 và tăng 11,66 tiêu chí/xã so với năm 2010./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn