Đại hội Chi bộ Tổng hợp - Thanh tra - Thẩm định, nhiệm kỳ 2020 - 2022

.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Khối các Cơ quan về chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với tin thần đoàn kết, đổi mới và dân chủ. 

Tham dự Đại hội, có đồng chí Đặng Phong- TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Ẩn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo Sở; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; đại diện BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định.

Tại Đại hội, sau khi nghe Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2022 của chi bộ và Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020–2025; Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với các dự thảo báo cáo chính trị cùng những ý kiến đóng góp tại Đại hội. Theo đồng chí Đặng Phong, Đại hội chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định, nhiệm kỳ 2020- 2022, đã phát huy đúng tinh thần đoàn kết, đổi mới và dân chủ; thể hiện tốt công tác đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2019, đồng thời cũng chỉ đạo, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hưng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hưng- Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Phong- TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời thay mặt Chi ủy và tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, nêu gương, đổi mới và dân chủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định, nhiệm kỳ 2020- 2022 đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn