Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2022

.

Thực hiện, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở. Ngày 19/3/2020, Chi bộ Trung tâm XTĐT&HTDN trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc, đồng chí Trần Văn Ẩn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, đại diện các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm XTĐT&HTDN.


Đồng chí Huỳnh Văn Mười phát biểu khai mạc Đại hội.
         

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Hiện tại, Chi bộ Trung tâm XTĐT&HTDN có 10 đảng viên, Chi bộ và toàn thể CBVC Trung tâm đã luôn đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, chọn chuyên đề sát với nhiệm vụ chuyên môn để vận dụng vào thực tế công việc hằng ngày của cơ quan; phối hợp tốt hơn nữa với các phòng chuyên môn thuộc sở, các sở ban ngành và địa phương để công việc được thuận lợi hơn, bổ sung chỉ tiêu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên… nhằm hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Chi bộ, của Đảng bộ Sở, cũng như Nghị quyết của Đại hội;

         
Đồng chí Trần Văn Ẩn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Ẩn -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Trung tâm XTĐT&HTD. Đại hội đã tổng kết, đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập và sinh hoạt chuyên đề thường xuyên; phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ đã có sự bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đồng thời đồng chí Trần Văn Ẩn đề nghị Chi bộ Trung tâm XTĐT&HTDN tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; phát huy quyền dân chủ và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và mạnh dạn đề xuất các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã dân chủ, nghiêm túc xem xét lựa chọn 3 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có uy tín, trình độ chuyên môn để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đã tiến hành bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Kết quả cụ thể, đồng chí Huỳnh Văn Mười được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Văn Điện được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Thái Hùng làm chi ủy viên.