Đề nghị các doanh nghiệp phản ánh khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Thông báo kết luận số 82/TB-UBND ngày 11/3/2020 về tình hình triển khai kế hoạch đánh giá Chỉ số DDCI 2019 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các kiến nghị, phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên toàn tỉnh và ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phản ánh những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và các kiến nghị, đề xuất ứng phó với dịch bệnh để sớm ổn định sản xuất kinh doanh, tổng hợp theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/3/2020 (Thứ Hai) để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung văn bản gửi về địa chỉ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư - 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0905.931.357 (Bà Trương Thị Yến Ngọc).

Hoặc qua địa chỉ Email: yenngocqn@gmail.com.

Trân trọng./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn