Chỉ thị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020)

.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, Ngày 02/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020).Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, cũng như ngành Kế hoạch và Đầu tư, là năm cuối thực hiện tổng kết, đánh giá Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2020-2030.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020; đẩy nhanh việc hoàn thành thể chế chính sách về kế hoạch và đầu tư; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30/7/2019.  

Chỉ thị cũng yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn