Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

.

Để tiếp tục khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, một số quy định trước đây của Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND được thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, đầu tư nước sạch để phục vụ nhân dân. Đáng chú ý là việc thay đổi mức hỗ trợ căn cứ theo công suất và chiều dài đường ống thay vì theo tổng mức đầu tư như trước đây.

Với sự ra đời và thay đổi kịp thời của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, dự kiến thời gian tới sẽ có nhiều công trình cấp nước sạch được triển khai đầu tư, đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân.

Chi tiết Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: tại đây./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn