THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ TIẾP DOANH NGHIỆP ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG NĂM 2021

.

Thực hiện Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định về tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2021 như sau:

1. Thời gian và lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì tiếp doanh nghiệp: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 05 hằng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc Thứ hai thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

(Chi tiết lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ theo Phụ lục đính kèm tại đây)

2. Địa điểm: Trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (số 28 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

3. Thành phần tiếp: Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký tiếp doanh nghiệp đề nghị gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc (theo mẫu đính kèm tại đây) về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp có thay đổi lịch, địa điểm tiếp doanh nghiệp định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, đăng tải trên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ http://htdn.quangnam.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời niêm yết nội dung tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Quý doanh nghiệp cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Bà Trương Thị Yến Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Điện thoại: 0983.039929./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn