Công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

.

🖊 Để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, Nhóm chuyên gia của Chương trình và Dự án USAID LinkSME đã xây dựng HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP, tài liệu chính thức đầu tiên tại Việt Nam.
🖊 Tài liệu đưa ra các kiến thức, lộ trình và tổng hợp các giải pháp công nghệ chuyển đổi số một cách độc lập để doanh nghiệp tham khảo, tìm kiếm được giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất với điều kiện của mình.
-----------------
Văn phòng Chuyển đổi số - Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
📞 080-43853
📧 digital@mpi.gov.vn

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn