Món quà động viên cán bộ, công nhân viên Văn phòng III - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng tại thành phố Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch Covid-19

.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó” đến 8h ngày 5-9-2021. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến CBCCVC và người dân trên địa bàn đó là việc đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Nắm được tình hình đó, ngày 01/09/2021, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Văn phòng Sở, Công đoàn và Đoàn Thanh niên chuẩn bị gần 50 suất thực phẩm thiết yếu, trong đó có thịt heo, thịt gà và rau củ quả… để hỗ trợ, động viên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng III - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục yên tâm thực hiện nhiệm vụ và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.