Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp - “Hỗ trợ không thu phí dịch vụ tư vấn hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp”

.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động hết sức tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, cộng đồng, tổ chức cứu trợ, vận chuyển và thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo và ban hành kịp thời nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam luôn tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với chi phí tư vấn, hỗ trợ rất thấp, đặc biệt là thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến mức độ 4, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ không thu phí dịch vụ tư vấn hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp”. Cụ thể, Trung tâm sẽ không thu phí dịch vụ tư vấn đối với người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chuyên viên đang tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục

Đây là chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam hết sức thiết thực và phù hợp, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Hy vọng rằng, giải pháp này của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19, trở lại phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam: Bộ phận tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp (Điện thoai: 02353.822.889)

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn