Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022”

Ngày 29/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức "Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022". Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của đơn vị.