Mời đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số FPT - Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kính mời các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số FPT - Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Doanh nghiệp tiên phong sẽ được hỗ trợ từ chương trình:

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu và năng lực chuyển đổi số;

- Tư vấn lộ trình chuyển đổi số về quản trị từ chuyên gia;

- Sử dụng bộ giải pháp chuyển đổi số với mức phí ưu đãi đặc biệt;

- Chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân viên sử dụng;

- Đồng hành theo dõi, hỗ trợ trong suốt quá trình áp dụng.

            Phiếu đăng ký tham gia chương trình gửi trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc qua địa chỉ email: skhdt@quangnam.gov.vn.

Thời gian đăng ký tham gia chương trình đến hết ngày 31/01/2022.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:

* Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Ông Phan Quốc Tuấn - Phó Chánh Văn phòng.

- Số điện thoại: 0905140666.

- Email: tuanpq1@quangnam.gov.vn.

* Đối tác FPT

- Bà Nguyễn Hà Vân - Giám đốc phát triển đối tác Base.vn.

- Số điện thoại: 0966203993.

- Email: van@base.vn

* Các file đính kèm:

1. Thông báo số 04/TB-SKHĐT.Mời tham gia chương trình.pdf

2. 2022.Phiếu đăng ký tham gia chương trình.docxTin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn