Thăm, tặng quà cho đơn vị kết nghĩa nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022

Ngày 20/01, đồng chí Nguyễn Tấn Văn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tổ chức đi thăm, tặng quà cho xã Zuôih, huyện Nam Giang (đơn vị kết nghĩa) nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần sắp đến.

Thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Tấn Văn - Phó Giám đốc đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Zuôih về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cũng như công tác kết nghĩa thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Tấn Văn nhấn mạnh: Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn bằng việc làm thiết thực, thực tế vào cuộc sống có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, cần cù sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.