Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022

.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022.

Theo đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp; tạo cơ sở tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp với Chính phủ cũng như triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp năm 2022 và những năm sắp tới.


Thời gian khảo sát từ ngày 01/4/2022 đến 30/5/2022 tại https://vcci-erp.vn/quangnam.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực vận động cộng đồng doanh nghiệp tham gia khảo sát theo Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022 đạt kết quả tốt.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn