Mời quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

I. NỘI DUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh.

2. Mục tiêu đầu tư: xây dựng Cụm công nghiệp Hòa Bình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ của địa phương. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Quy mô đầu tư:

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 50 ha.

- Quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình thiết yếu.

4. Địa điểm: khu vực thực hiện dự án thuộc thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Thái, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

5. Hiện trạng sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích

1

Đất trồng lúa

6,1 ha

2

Đất trồng cây hằng năm khác

9,5 ha

3

Đất trồng cây lâu năm

30,0 ha

4

Đất nông nghiệp khác

0,1 ha

5

Đất giao thông

1,9 ha

6

Đất nghĩa trang

0,2 ha

7

Đất ở nông thôn

2,2 ha

TỔNG CỘNG

50,0 ha

6. Mục đích sử dụng đất: dự kiến cơ cấu sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ trọng (%)

1

Đất công nghiệp

302.959

60,59

2

Đất cây xanh

74.235

14,84

3

Đất thương mại dịch vụ

31.727

6,35

4

Đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông

91.079

18,22

TỔNG CỘNG

500.000

100,00

7. Tổng mức đầu tư dự án: 298 tỷ đồng, trong đó:

- Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 190,45 tỷ đồng.

- Sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 107,55 tỷ đồng.

8. Phương án huy động vốn: vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

9. Tiến độ thực hiện dự án: khoảng 4 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2025.

10. Thời gian hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ:

Cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 113/QĐ-SKHĐT ngày 05/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

III. Thời hạn, địa điểm, thành phần hồ sơ và những lưu ý đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án:

1. Thời hạn và địa điểm:

- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án là 30 ngày, kể từ ngày nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; Địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 02353.810.394.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án, đề xuất dự án, tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư và các văn bản, tài liệu khác để chứng minh nội dung đề xuất dự án và khả năng đáp ứng các tiêu chí theo bộ tiêu chí được phê duyệt (chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án, các thuyết minh, cam kết theo yêu cầu của nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn