Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)

.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), chào mừng Đại hội Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027;

Ngày 28/4/2022, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hoạt động về nguồn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam: thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Lập tại xã Duy Nghĩa (Mẹ VNAH do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụng dưỡng); tổ chức dâng hương, tham quan khu trưng bày hiện vật và Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà tại núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

Đây là hoạt động với chủ điểm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy trong tuổi trẻ Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư truyền thống uống nước nhớ nguồn, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và các thế hệ Cách mạng đi trước, tạo động lực mạnh mẽ cho Đoàn thanh niên tiếp tục phấn đấu và rèn luyện.

Một số hình ảnh của hoạt động: