Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang, giai đoạn 2022 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3651/QĐUBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 9295/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 06 huyện miền núi thông qua công tác kết nghĩa.

Hình ảnh: Lễ ký kết

Sáng ngày 18/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Tấn Văn – Phó Giám đốc cùng Văn phòng, Đoàn Thanh niên và BCH Công đoàn Sở đã có chuyến công tác tại UBND xã Zuôih, huyện Nam Giang và tổ chức buổi Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện thực hiện công tác kết nghĩa giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 - 2025.