Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, huyện Quế Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, huyện Quế Sơn với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: xây dựng trung tâm đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C.

- Quy mô đầu tư: 

+ Diện tích đất sử dụng: khoảng 4,41 ha.

+ Công suất thiết kế: đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C với lưu lượng đào tạo từ 500 - 700 học viên.

+ Các hạng mục công trình: hệ thống phòng học chuyên môn; sân tập lái xe; hội trường và phòng làm việc; căn tin; nhà để xe; nhà bảo vệ; nhà nghỉ giáo
viên; giao thông, sân bãi; công trình phụ trợ và khu vực dự trữ phát triển.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 15,0 tỷ đồng.

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3,0 tỷ đồng.

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: dự kiến từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2024. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

6. Diện tích khu đất: khoảng 4,41 ha.

7. Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng trung tâm đào tạo lái xe ô tô.

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (cụ thể theo thời gian chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). 

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 02353.810.393 hoặc 02353.810.394

- Email: thamdinhduanqn@gmail.com.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

* Đính kèm yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, cụ thể:

1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư… tải về

2. Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án… tải về

3. Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm… tải về

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn