Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022. (có dự toán và bản yêu cầu báo giá kèm theo).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Thời điểm hết hạn nộp chào hàng: 09h00 ngày   06     tháng 10 năm 2022

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày   06  tháng 10 năm 2022 tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam

- Nhà thầu tham gia báo giá gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh hợp pháp với bảng chào giá

- Có giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật

- Mỗi nhà thầu chỉ có 01 thư dự chào hàng cạnh tranh

- Nếu nhận được thong báo trúng thầu, cam kết ký hợp đồng  (theo mẫu dự thảo hợp đồng trong hồ sơ yêu cầu báo giá) không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xin mời: 

Nhà thầu: ........................................................................................... tham gia thực hiện gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng thực hiện gói thầu nêu trên có thể gửi báo giá (bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp) đến Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam số 02- đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại số: 0235.3.810394, Báo giá được bỏ vào phong bì và có niêm phong.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà thầu.

* Dự toán và bản yêu cầu báo giá tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn