Đại hội Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáng ngày 09/9/2022, Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thử – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự.

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ Tổng hợp-Thanh tra-Thẩm định hiện có 15 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên chính thức; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ có 01 đồng chí, thạc sĩ có 08 đồng chí, đại học 06 đồng chí; Trình độ lý luận chính trị: cử nhân 01 đồng chí, cao cấp có 07 đồng chí, trung cấp có 03 đồng chí, sơ cấp 04 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; Ban Giám đốc Sở, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng, đơn vị, Chi bộ đã lãnh đạo ba Phòng đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, triển khai tốt các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ kế cận luôn được Chi bộ quan tâm; chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên; tập thể công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiệu quả công việc luôn được nâng cao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thử – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tập thể Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, để Chi bộ thực sự là một tập thể đoàn kết nhất trí, có sự thống nhất cao cả về nhận thức, ý chí, hành động, hướng tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, từng Đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt không có biểu hiện tiêu cực; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh kế hoạch và đầu tư nhằm định hướng thúc đẩy phát triển sự nghiệp của ngành, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ  khóa mới nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đây là tiền đề, định hướng quan trong trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các phòng, đơn vị trong thời gian đến. Thông qua Đại hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn