Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở. 

- Quy mô đầu tư: đầu tư khu dân cư với quy mô diện tích khoảng 14,0 ha.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 116,172 tỷ đồng.

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 45,9 tỷ đồng.

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: dự kiến từ năm 2022 - 2024. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; có ranh giới dự án:

- Phía Đông Bắc: giáp dự án ven sông Dương Hội và phức hợp Hà My; 

- Phía Tây Bắc: giáp khu đô thị Phúc Viên mở rộng; 

- Phía Đông Nam: giáp khu đô thị AnVie;

- Phía Tây Nam: Giáp khu đô thị Phương Trang. 

6. Diện tích khu đất: khoảng 14,0 ha.

7. Mục đích, cơ cấu sử dụng đất:

- Mục đích, cơ cấu sử dụng đất: Cơ cấu sử dụng đất dự kiến được trích xuất từ quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh và quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị Điện mới Nam - Ngọc Điện được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh,   như sau:

+ Đất ở: 68.419,2 m2 (48,87%);

+ Đất giáo dục: 1.800,7 m2 (1,29%);

+ Đất thương mại dịch vụ: 1.462,3 m2 (1,04%);

+ Đất công cộng: 3.148,6 m2 (2,25%);

+ Đất cây xanh: 8.164,4 m2 (5,83%);

+ Đất giao thông và HTKT khác: 57.004,8 m2 (40,72%). 

Cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định chính xác khi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu quy hoạch: Các chỉ tiêu quy hoạch tuân thủ đồ án Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh, đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Điện Ngọc được phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh và sẽ được nhận xác định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500).

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trong vòng 30 kể ngày từ ngày danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (cụ thể theo thời gian chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). 

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 02353.810.393 hoặc 02353.810.394

- Thư điện tửthamdinhduanqn@gmail.com.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trênHệ thống mạng đấu thầu Quốc gia./.

(Đính kèm yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo Thông báo này).

1. Quyết định chấp thuận thuận thuận chủ trương đầu tư... tải về

2. Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án... tải về

3. Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

4. Phụ lục kèm theo Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn