Hội thảo chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam

Chiều nay 10/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT-TT đồng chủ trì, cùng sự tham dự của ông Nguyễn Thành Phúc- Viện Chiến lược Thông tin- Truyền thông (Bộ TT-TT), lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội thảo. 

Hội thảo Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam là hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Mục đích là nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; đề ra các nguyên tắc, hướng dẫn, căn cứ cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông trong việc triển khai đô thị thông minh tại các địa phương, tránh trùng lắp, lãng phí. Góp phần làm rõ hơn các nội dung, yêu cầu, định hướng về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, từ đó, có cơ sở lập kế hoạch triển khai đảm bảo tính khả thi và thống nhất.  

Đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử, bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh.

Năm 2021, theo Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Quảng Nam xếp vị thứ 25/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3 khu vực miền trung. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số trong thời gian qua.

“Để việc Chuyển đổi số của tỉnh được đẩy nhanh, toàn diện hơn và lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; vạch ra các nguyên tắc, hướng dẫn, căn cứ cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông trong việc triển khai đô thị thông minh tại các địa phương, tránh trùng lắp, lãng phí. Hội thảo lần này sẽ tập trung thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trên cơ sở đó sẽ xác định một số nội dung cụ thể cho Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam giai đoạn tiếp theo” Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh. 

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông qua một số định hướng về Chuyển đổi số Quốc gia và nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; báo cáo tóm tắt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; giải pháp chuyển đổi số ngành Y tế; chuyển đổi số cùng hệ sinh thái VNPT AI; giải pháp triển khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; một số kết quả bước đầu và mục tiêu, định hướng triển khai Chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Trà My; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong chuyển đổi số ở cơ sở; ứng dụng GIS phục vụ quản lý quy hoạch và định hướng phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; ứng dụng thương mại điện tử và giải pháp nâng cao hiệu quả trang thông tin sản phẩm Quảng Nam; định hướng Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chuyển đổi số trong công tác quản lý đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; định hướng triển khai đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ; định hướng triển khai đô thị thông minh thành phố Hội An; một số kết quả triển khai du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh.

Nằm trong chuỗi sự kiện hội thảo còn có gian hàng triển lãm các sản phẩm và thành tựu chuyển đổi số của Viettel, VNPT, Mobiphone về lĩnh vực giáo dục, y tế, chính quyền số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn