Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân giai đoạn 1, thành phố Tam Kỳ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân giai đoạn 1, thành phố Tam Kỳ với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở. 

- Quy mô đầu tư: đầu tư khu dân cư với quy mô diện tích khoảng 8,4ha. 

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 253,0 tỷ đồng.

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 39,8 tỷ đồng.

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: dự kiến từ năm 2022 - 2025. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; ranh giới dự án có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp dự án KDC phố chợ Trường Xuân. 

- Phía Tây giáp nút giao thông QL40B và đường Nguyễn Tất Thành. 

- Phía Nam giáp Khu dân cư hiện trạng. 

- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Tất Thành.   

6. Diện tích khu đất: khoảng 8,4ha.

7. Mục đích, cơ cấu sử dụng đất:

- Mục đích, cơ cấu sử dụng đất: Đất ở, đất công cộng, đất thương mại – dịch vụ, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác. Cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định chính xác khi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu quy hoạch: Các chỉ tiêu quy hoạch tuân thủ đồ án Quy hoạch phân khu 2 (tỉ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận thành phố Tam Kỳ đã được UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt tại Quyết định số 6413/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 và sẽ được xác định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500).

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (cụ thể theo thời gian chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). 

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 02353.810.393 hoặc 02353.810.394

- Email: thamdinhduanqn@gmail.com.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trênHệ thống mạng đấu thầu Quốc gia./.

* Đính kèm yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, cụ thể:

1. Quyết định chấp thuận thuận thuận chủ trương đầu tư... tải về

2. Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án... tải về

3. Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

4. Phụ lục kèm theo Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn