Tài liệu Diễn đàn "Kết nối – Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số"

- Thời gian: Vào lúc 13h45 ngày 23/12/2022 (Thứ sáu). - Địa điểm: Hội trường Tam Thanh, Khách sạn Mường Thanh, số 351A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết tài liệu tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn