Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Xây dựng đô thị Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;

2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN1.3, Cụm Công nghiệp Chợ Lò, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng sử dụng chíp Led trong lĩnh vực chiếu sáng nhà, sân vườn, công trình kiến trúc, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng công cộng, thiết bị và tủ điều khiển chiếu sáng thông minh IoT 4.0.

4. Quy mô dự án

- Diện tích đất sử dụng: 7.303m2;

- Công suất thiết kế, sản phẩm, dịch vụ cung cấp: 124.560 sản phẩm/năm;

- Quy mô xây dựng dự kiến: đầu tư xây dựng các hạng mục chính gồm nhà xưởng, nhà làm việc, nhà ăn và nghỉ của cán bộ công nhân viên lao động, nhà bảo vệ, nhà xe; đầu tư các hạng mục phục trợ như cảnh quan cây xanh, tường rào, đường nội bộ, sân,…

5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

- Cơ cấu sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm (keo, bạch đàn) 7.303m2;

- Hiện trạng sử dụng đất: đất do các hộ dân quản lý và sử dụng.

6. Tổng vốn đầu tư: 22,826 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi phí đầu tư xây dựng                   : 13,251 tỷ đồng;

- Chi phí thiết bị                                 : 8,055 tỷ đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB               : 1,52 tỷ đồng.

Phương án huy động vốn: vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 18 tháng.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

- Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

* Chi tiết file thông báo tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn