Tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng"

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng"; quán triệt nội dung cơ bản của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự buổi sinh hoạt có đ/c Nguyễn Tấn Văn- UVBTVĐU, Phó Giám đốc Sở, các đ/c trong cấp ủy, cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Hội nghị được nghe Thạc sỹ Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên Trường Chính trị Quảng Nam báo cáo về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng và những nội dung cốt lõi của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Sinh hoạt kỷ niệm là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi rọi lại mình, tự điều chỉnh nhận thức, tư tưởng và hành vi của mình trên cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên. Thực hiện thật tốt những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đối với cán bộ, đảng viên và cùng nhau kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch HCM bằng những hành động thiết thực.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn