Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2023 và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 20/6/2023, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác xây dựng đảng, chuyên môn 6 tháng đầu, bàn phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời kết hợp tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII và tuyên dương, khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thử -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

 

sơ kêt 6 tháng 1.jpg

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thử biểu dương kết quả Đảng bộ và cơ quan Sở KHĐT đạt được trong 6 tháng đầu năm, cơ bản thống nhất với nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị tất cả đảng viên, CCVC và người lao động cơ quan tiếp tục phát huy những mặt tích cực, tham gia đóng góp xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của năm 2023, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng, thực hiện tốt quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.