Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất kết cấu thép công nghiệp phụ trợ tại Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần kết cấu thép ĐTP miền Trung đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất kết cấu thép công nghiệp phụ trợ;

2. Địa điểm thực hiện dự án: lô CN5, CN6, Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công kết cấu thép theo yêu cầu thị trường hiện nay như thép định hình U, V, L, I, H, C, Z, kết cấu nhà xưởng có sẵn như kèo, trụ, xà gồ, khung kết cấu nhà tiền chế.

4. Quy mô dự án

- Diện tích đất sử dụng: 33.675m2;

- Công suất thiết kế, sản phẩm, dịch vụ cung cấp: 20.000 tấn sản phẩm/năm;

- Quy mô xây dựng dự kiến: đầu tư xây dựng các hạng mục chính gồm xưởng cơ khí, nhà kho, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, nhà xe, bể nước ngầm, trạm điện, hạng mục phụ trợ (cây xanh, giao thông nội bộ,…).

5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

Đất thuộc Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đã được giải phóng mặt bằng sạch.

6. Tổng vốn đầu tư: 104,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi phí đầu tư xây dựng                     : 69,3 tỷ đồng;

- Chi phí thiết bị                                   : 20,33 tỷ đồng;

- Chi phí khác                                        : 14,87 tỷ đồng.

Phương án huy động vốn: vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 31 tháng.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

- Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn