Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy lâm sản Tam Mỹ Tây Núi Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Lâm sản Núi Thành đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Nhà máy lâm sản Tam Mỹ Tây Núi Thành.

2. Địa điểm thực hiện dự án: lô CN1, CN2, CN7, Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư nhà máy sản xuất ván thanh; cưa xẻ gỗ tạo nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ; viên nén gỗ; phụ phẩm, phế phẩm trong quá trình sản xuất được tận dụng để băm nhỏ, cung cấp cho các nhà máy, doanh nghiệp được cấp phép theo quy định.

4. Quy mô dự án

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 47.479 m2;

- Công suất thiết kế:

+ Ván thanh, gỗ các loại đã qua gia công, cưa xẻ: 10.000 m3/năm;

+ Viên nén gỗ: 50.000 tấn/năm;

+ Tận dụng phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất để băm nhỏ: 60.000 tấn/năm.

5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

- Hiện trạng sử dụng đất: đất thuộc Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, đã bồi thường giải phóng mặt bằng.

6. Tổng vốn đầu tư: 113.769.000.000 đồng.

7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 36 tháng.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

- Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn