Thông báo hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/6/2023, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác 1181) đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 1181 tại Quyết định số 63/QĐ-TCT.

          Theo đó, định kỳ 02 tuần/lần hoặc căn cứ vào tình hình thực tiễn Tổ công tác 1181 tổ chức họp để giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, vướng mắc, khó khăn, tranh chấp, khiếu nại kéo dài hoặc do vướng mắc, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật, các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; không giải quyết các vấn đề có tính thường xuyên, không phức tạp thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của các Sở, Ban, ngành, địa phương và các vấn đề đã có kết luận của UBND tỉnh. 

          Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác 1181 đã yêu cầu các thành viên Tổ công tác 1181 và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương cần xem việc hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp như thực hiện một “chiến dịch” và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm khơi thông các điểm nghẽn với phương châm "sớm nhất, hiệu quả nhất" vì sự phục hồi, phát triển của các doanh nghiệp và tỉnh Quảng Nam; thể hiện quan điểm nhất quán đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (theo mẫu đính kèm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Số 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0903.598.778 (Ông Đỗ Hoàng Tuấn) hoặc thực hiện trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/3QHT54ihauPiPB8S6

          Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh được biết.

          * Phiếu thông tin khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư tải tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn