Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Ảnh minh họa.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt, công tác tuần tra, kiểm soát (TTKS) được tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là xử lý vi phạm về nồng độ cồn; qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) được kiểm soát. 

Tuy nhiên, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, thiệt hại nhiều về người và tài sản; tình hình vi phạm pháp luật về TTATGT vẫn còn phổ biến, nhất là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; trong đó, vẫn còn trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. 

Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, siết chặt lỷ luật, kỷ cương trong chấp pháp luật về TTATGT cả đối với người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo TTATGT, nhất là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn. 

Tiếp tục quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; không can thiệp, tiếp nhận can thiệp và công tác xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng chức năng. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo địa bàn, lĩnh vực được giao. 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác TTKS xử lý triệt để, nghiêm minh, tuyệt đối đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác theo chuyên đề, tập trung xử lý nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định... để phòng ngừa, hạn chế TNGT. Trong quá trình xử lý vi phạm TTATGT, nếu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn thì ngoài việc xử lý theo quy định còn phải thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức của người vi phạm để có biện pháp xử lý. 

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Y tế phối hợp cơ quan Công an triển khai thực hiện đúng quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TT-BYT-BCA, ngày 23/7/2014 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an. 

Các cơ quan thông tin – truyền thông, báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường đăng tải thông tin tuyên truyền về TTATGT, nhất là quy định không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; hậu quả của các vụ TNGT có nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu, bia; đăng tải kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng để cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình về vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT. Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, Đoàn viên, Hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, lồng ghép với các nội dung bảo đảm TTATGT vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của từng tổ chức chính trị - xã hội. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giao thông vào nội dung sinh hoạt định kỳ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể, xem xét đưa việc chấp hành pháp luật về giao thông là một trong những tiêu chí xét thi đua. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về ANTT. 

* Chi tiết Công văn chỉ đạo: Tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn