BQL các KKT&KCN tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai, thuộc Khu bến Tam Hiệp

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: MỞ RỘNG, NÂNG CẤP BẾN CẢNG CHU LAI, THUỘC KHU BẾN CẢNG TAM HIỆP.

2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu bến Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

1

Đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp bến Cảng Chu Lai

Bốc xếp hàng hóa

5224 

(chính)

 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5222

 

Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

4. Quy mô dự án:

Xây dựng mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc Khu bến cảng Tam Hiệp cho tàu 50.000DWT bao gồm:

  • Chiều dài bến                                       : 365m.
  • Chiều rộng                                           : 47,00m.
  • Diện tích sử dụng đất xây dựng bến cảng    : 1,72ha.
  • Cao trình mặt bến                                 : +3,55m (Hệ Hải đồ).
  • Tải trọng khai thác trên bến:

+ Khu vực mặt cầu cảng giữa hai chân cần trục: 2.0 T/m2.

+ Khu vực mặt cầu cảng phía sau dầm cần trục phía bờ: 4.0 T/m2

  • Loại công trình                                     : Công trình giao thông (Hàng hải).
  • Cấp công trình                                     : Cấp I.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1,72ha nằm trong phạm vi 5,48ha đã đăng ký trong kỳ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1354/QĐUBND ngày 03/7/2023, hiện trạng là đất mặt nước, hiện tại đất do nhà nước quản lý và không có ai sử dụng.

6. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 1.589.347.735.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

7. Tiến độ thực hiện Dự án: 2024 - 2025.

8. Thời hạn hoạt động của Dự án: 70 năm.

II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành và đăng tải Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.812.842. 

- Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2020. 

2. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp. 

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

* Chi tiết thông báo tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn