Nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công mạng vào Việt Nam

Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn 4639/UBND-KGVX gởi các, Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cảnh báo nhóm APT “Mustang Panda” thực hiện chiến dịch tấn công mạng vào Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian qua, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và ghi nhận các thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Việt Nam được thực hiện bởi nhóm tấn công APT “Mustang Panda”.

Chiến dịch tấn công lần này của nhóm Mustang Panda sử dụng các mồi nhử xoay quanh lĩnh vực giáo dục và thuế, áp dụng nhiều góc tiếp cận, lợi dụng các công cụ như “forfiles.exe” để thực thi file độc hại được lưu ở máy chủ C&C. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng PowerShell, VBScript và các file batch trong chiến dịch tấn công. Mục tiêu mà nhóm hướng tới là các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục,…

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng an toàn thông tin trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến lỗ hổng bảo mật, thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công.

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để kịp thời hướng dẫn Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị quản lý hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh xử lý nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn thông tin do nhóm tấn công APT “Mustang Panda” gây ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn