CHUYỂN ĐỔI SỐ NHANH, MẠNH Ở QUẢNG NAM: Người dân, doanh nghiệp được lợi

Hợp tác với FPT, một doanh nghiệp được xem là "sếu đầu đàn" trong lĩnh vực công nghệ, tỉnh Quảng Nam thể hiện rõ quyết tâm của mình trong chuyển đổi số

Giới thiệu giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 (Viet Nam Digital Awards 2021)

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 545/STTTT-CNTT về việc giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn