DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TẠI TỈNH QUẢNG NAM TỪ 01/01/2023 ĐẾN 01/03/2024

Phúc đáp Công văn số 434/BHXH-QLT ngày 27/02/2024 của BHXH tỉnh Quảng Nam

Cung cấp dữ liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2400/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/9/2023

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn