Tăng trưởng GDP cả nước năm 2017 ước đạt 6,7% và triển vọng ổn định kinh tế trong năm 2018 (02/11/2017)

Năm 2017: Kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Báo cáo của Chính phủ (tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) đã khẳng định, với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt năm 2017 là tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kiên định, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2017

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2017.

Diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư (PPP) cấp địa phương tại Quảng Nam

Sáng ngày 11/10, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư (PPP) cấp địa phương. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Huy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Tham dự diễn đàn có các tỉnh, thành phố: Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 30 doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu thực hiện các dự án PPP trên địa bàn tỉnh

Dự án BT sẽ bị quản chặt hơn

(BĐT) - Dự án BT có tính chất khác với các dự án PPP khác - công trình BT được thực hiện như công trình đầu tư vốn nhà nước. Việc quản lý dự án BT cần phải được thắt chặt nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực quốc gia.

Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết

Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

“Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh” theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Ban hành quy định mới về quản lý phân bón

Nhằm khắc phục tình trạng sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt không theo định hướng, phân bón giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn