UBND tỉnh ban hành Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái

UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định về Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ năm 2018

Ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đã đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, năm 2018, Chính phủ sẽ quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, yếu kém...

Hội thảo “Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp tại Quảng Nam” trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (Agriterra)

Ngày 31/10, UBND tỉnh phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV (Agriterra) tổ chức hội thảo “Xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp tại Quảng Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và ông Harm Haverkort, Giám đốc Agriterra Việt Nam chủ trì hội thảo; tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các Sở, ban, ngành, các địa phương liên quan. Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các chuyên gia đến từ Liên đoàn HTX Đức, Liên minh HTX Trung ương, các HTX và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn